Ti livgid sa a se rezilta plizyè ane refleksyon ak kolaborasyon sou kesyon vann ak achte Tè nan mitan plizyè santèn aktè ki sòti
nan sektè diferan (piblik, prive) ansanm ak divès lòt ògànizasyon, pami yo, sa ki nan gouvènman epi lòt ki pa nan gouvènman
ayisyen an.

You can download the Haiti Property Law Working Group Manual 2 in Haitian Creole (PDF, 5mb).